10 класс

Арганізацыя індывідуальнага навучання вучняў

(04.05-08.05.2020)

X клас

Панядзелак (04.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Нямецкая мова

Навука і тэхніка. Гаварэнне (маналагічнае маўленне)

С.220-222

Пр.1 (с), с.221

Пр.2 (б), с.222

Гісторыя

Барацьба з захопнікамі на акупіраванай тэрыторыі

§27

С.176-184, пытанні 1-3

С.184, пытанне 4 (пісьмова)

Хімія

Хімічныя ўласцівасці і прымяненне цэлюлозы

§50

§50, адказаць на пытанне 1 (вусна)

С.231, заданне  3,4,6

Біялогія

Спадчынныя захворванні чалавека

§48

§48, адказаць на пытанні 1-3

Запоўніць табліцу “Храмасомныя захворванні чалавека”

Матэматыка

Пераўтварэнне выразаў, якія змяшчаюць ступені з рацыянальным паказчыкам

§1.9 раздзел 1

№2.192-2.199

№2.217-2.221

Фізіка

Рашэнне задач па тэме “Закон электрамагнітнай індукцыі”

 

 

пр.24(5,6)

пр.24(5,6)

 

Аўторак (05.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Грамадазнаўства

Навука

§20

С.174-181, пытанні 1,2

С.181, пытанне 4 (пісьмова)

Матэматыка

Пераўтварэнне выразаў, якія змяшчаюць ступені з рацыянальным паказчыкам

§1.9 раздзел 1

№2.192-2.199

№2.217-2.221

Нямецкая мова

Навуковыя вынаходствы ў розных абласцях. Чытанне

С.222-225

Пр.3 (б), с.222

Пр.3(д), с.223

 

Серада (06.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Руская літаратура

А.П.Чехов

С.231-232

Прочитать рассказ “Попрыгунья”

С.234, ответить на вопрос 5 (письменно)

Гісторыя

Разгортванне народнай барацьбы на тэрыторыі Беларусі

§25

С.142-149, пытанні 1,3,6

С.149, пытанне 7,8 (пісьмова)

Руская мова

Слитное и раздельное написание служебных частей речи

§46

Упр.361-362 (устно)

Упр.378 (письменно)

Біялогія

Паўтарэнне і абагульненне ведаў па главе “Спадчыннасць і зменлівасць арганізмаў”

§40-49

Паўтарыць матэрыял §40-49

С.177, заданне 7

С.186, заданне 4

 

Чацвер (07.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Інфарматыка

Выкарыстанне інструментаў таблічнага працэсара для рэалізацыі і даследавання мадэлей у розных прадметных галін

§9

С.59, адказаць на пытанні (вучна)

 

Матэматыка

Двухгранны вугал. Перпендыкулярнасць пласкасцей

§4 глава 3

№435-440

№444-446

Нямецкая мова

Адкрыцці, вынаходствы і прагрэс. Гаварэнне (дыялагічнае маўленне)

Зваротны бок прагрэса. Гаварэнне (дыялагічнае маўленне)

С.228-230

Пр.6 (с), с.228

Пр.6 (е), с.228

 

Пятніца (08.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Руская літаратура

А.П.Чехов

С.243-246

Прочитать “Вишнёвый сад”

Заполнить таблицу: образ, внешность, внутренний мир

Фізіка

З’ява  самаіндукцыі. Індуктыўнасць. Энергія магнітнага поля шпулі з токам

§35

пр.25(1,3)

пр.25(1,3)

Матэматыка

Двухгранны вугал. Перпендыкулярнасць пласкасцей

§4 глава 3

№435-440

№444-446

Дапрызыўная падрыхтоўка

Выкананне нарматываў па выкарыстанню сродкаў індывідуальнай аховы

 

Падрыхтаваць табліцу нарматываў па выкарыстанні сродкаў індывідуальнай абароны

 

Медыцынская падрыхтоўка

Праблемы ўзаемаадносін юнакоў і дзяўчат

§3.1

С.113-114

https://yadi.sk/i/GRqfWyNMXJSzjQ

https://yadi.sk/i/H1bDSdMD0hGKBQ

(с.86-88) або

https://media.aversev.by/viewer.html?edata=1106#&edata=1106 

с.86-87

Хімія

Аміны

§51

§51, адказаць на пытанні 1-2, с.236

Заданні 4,5,8

 

Арганізацыя індывідуальнага навучання вучняў

(11.05-15.05.2020)

X клас

Панядзелак (11.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Нямецкая мова

Нямецкія і беларускія брэнды. Гаварэнне (дыялагічнае маўленне)

С.230-232

Пр.2 (с), с.231

Пр.2 (е), с.232

Хімія

Першасныя насычаныя аміны

§53

§53, с.242 пытанні 1-3 (вусна)

С.243, заданні 4,5

Біялогія

Селекцыя, яе задачы і асноўныя накірункі

§50-51

§50-51

Скласці кластар “Накірункі селекцыі”

Матэматыка

Ірацыянальныя ўраўненні

§17 с.204-210

№2.243-2.250

№2.251-2.253

Фізіка

Рашэнне задач па тэме “З’ява самаіндукцыі. Індуктыўнасць. Энергія магнітнага поля шпулі з токам

 

 

пр.25(2,4)

пр.25(2,4)

 

 

Аўторак (12.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Матэматыка

Ірацыянальныя ўраўненні

§17 с.204-210

№2.243-2.250

№2.251-2.253

Нямецкая мова

Прыродныя адкрыцці. Чытанне

Касмічныя даследаванні. Чытанне

С.232-234

Пр.1 (б), с.232

Пр.2 (а), с.234

 

 

Серада (13.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Руская літаратура

А.П. Чехов «Вишневый сад»

Образы в пьесе

С. 244-250

Вопросы с. 250

Руская мова

Слитное, раздельное, дефисное написания

Упр.351, 353(1), 354. 356

Упр. 352(1-6), 353(2), 354(1)

354 (2)

Біялогія

Асноўныя накірункі біятэхналогіі

§52

С.222-227, адказаць на кантрольныя пытанні

Саставіць кластар “Накірункі біятэхналогіі”, паісаць развіццё біятэхналогіі ў Беларусі

 

Чацвер (14.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Інфарматыка

Разнавіднасці электронных камунікацый. Меры бяспекі і правілы этыкету пры зносінах у сетцы Інтэрнэт

§19

 

Адк. на пыт.

Матэматыка

Ірацыянальныя ўраўненні

§17 с.204-210

№2.243-2.250

№2.251-2.253

Нямецкая мова

Новыя тэхналогіі: прошлае і будучае. Гаварэнне (дыялагічнае маўленне)

С.234-236

Пр.1 (с), с.234

Пр.2 (д), с.235

 

Пятніца (15.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Руская літаратура

М. Горький и XX век. Очерк жизни и творчества. История создания драмы «На дне»

с. 251-262

Прочитать драму «На дне»

Вопросы с. 269

Фізіка

Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па тэме “Магнітнае поле. Электрамагнітная індукцыя”

 

пр.25(5), пр.23(5),

пр.22(8)

пр.25(5), пр.23(5),

пр.22(8)

Матэматыка

Ірацыянальныя ўраўненні

§17 с.204-210

№2.243-2.250

№2.251-2.253

Дапрызыўная падрыхтоўка

Воінская дысцыпліна

§20-21

§20-21

 

Медыцынская падрыхтоўка

Цяжарнасць.

Аборт і яго вынікі.

§3.5, 3.6

 с.121-125

https://media.aversev.by/

Сшытак для практычных работ 10 клас.

Заданне "Цяжарнасць"

 

Хімія

Амінакіслоты. Сінтэтычныя поліамідныя валокны: капрон

§53-54

§53-54

Саставіць схему “Хімічныя ўласцівасці амінакіслот”

Арганізацыя індывідуальнага навучання вучняў

(18.05-22.05.2020)

X клас

Панядзелак (18.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Нямецкая мова

Прыродныя адкрыцці. Чытанне

Касмічныя даследаванні. чытанне

С.232-235

Пр.2 (а), с.234

Пр.2 (б), с.234

Хімія

Амінакіслоты

§53

Заданні 1-2

Заданні 5,7

Аўторак (19.05.2020)

Нямецкая мова

Новыя тэхналогіі: прошлае, цяперашняе і будучае. Гаварэнне (дыялагічнае маўленне)

С.235-237

Пр.3 (б), с.235

Пр.4 (а), с.236

Серада (20.05.2020)

Руская літаратура

И. Бунин. Биография, лирика поэта

Рассказы Бунина

Прочитать рассказ «Холодная осень»

 

Руская мова

Жанры речи: доклад

§32,33, 34

упр. 237, 238, 240

упр. 257

Біялогія

Клетка – структурная і функцыянальная адзінка жывых арганізмаў. Паўтарэнне

§11-18

§11-18

Скласці крыжаванку па тэме

Чацвер (21.05.2020)

 

Інфарматыка

Зносіны ў сетцы Інтэрнэт. Форумы, чаты, блогі, інтэрнэт-пэйджары. Сацыяльныя сеткі

§ 20

 

Падрыхтаваць паведамленне на тэму “Правілы сеткавага этыкету”

Нямецкая мова

Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі ў школе. Гаварэнне (дыялагічнае маўленне)

С.237-239

С.238, пр.5 (б)

 

Пятніца (22.05.2020)

Руская літаратура

И. Бунин. Лирика поэта

Рассказы Бунина

Прочитать рассказ «Господин из Сан-Франциско»

 

Фізіка

Электрычны ток у металах. Звышправоднасць. Электрычны ток у электралітах

§24,25,

с.176-178, 181,182

пр.19(1),с.176

пр.19(1),с.176

Хімія

Бялкі. Паўтарэнне, абагульненне і сістэматызацыя ведаў па тэме “Азотзмяшчальныя арганічныя злучэнні”

§55

Заданні 1-3

Заданні 4,8

 

 

 

Ещё в этом разделе