11 класс

Арганізацыя індывідуальнага навучання вучняў

(04.05-08.05.2020)

XІ клас

Панядзелак (04.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Інфарматыка

Відарысы на вэб-старонках

§3.2

С.29, адказаць на пытанні

 

Біялогія

Уплыў гаспадарчай дзейнасці чалавека на біясферу

§49-50

§49-50, адказаць на пытанні (вусна)

Скласці схему “Экалагічныя праблемы”

Матэматыка

Паўтарэнне “Функцыі, уласцівасці і графікі”

 

Паўтарыць тэарэтычны матэрыял “Функцыі і іх уласцівасці”

В.25, 27

Дапрызыўная падрыхтоўка

Сутачны нарад роты. Назначэнне, склад, узбраенне. Абавязкі днявальнага па роце

§22, с.110-112

П.2, с.111-112

 

Беларуская літаратура

Асэнсаванне ў сучаснай прозе стасункаў грамадства і асобы

 С.245-257

 С.257, пытанні 1.2

Анатацыя на самастойна прачытаную кнігу сучаснага празаіка

Нямецкая мова

Рысы характару немцаў і беларусаў. Гаварэнне (дыялагічнае маўленне)

С.248-252

Пр.2 (а), с.249

Пр.2 (б), с.249

Пр.2 (д), с.250пр.

 

 

Аўторак (05.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Руская літаратура

А.И.Солженицын повесть “Один день Ивана Денисовича”

С.265-267

Прочитать повесть

Подготовить размышление “Трагизм судьбы человека в условиях несвободы” (письменно)

Руская мова

Употребление запятой

§26

С.194-198, упр.237 (устно)

Упр.242

Нямецкая мова

Нацыянальны гонар – якасць прадстаўнікоў усіх краін. Чытанне

С.255-258

Пр.1(с), с.256

Пр.1 (д), с.258

Матэматыка

Паўтарэнне “Функцыі, уласцівасці і графікі”

 

Паўтарыць тэарэтычны матэрыял “Функцыі і іх уласцівасці”

В.25, 27

 

Серада (06.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Астраномія

Жыццё і розум у Сусвеце

§31

канспект

кантр.пытанні

Фізіка

Дзяленне цяжкіх ядзер. Ланцуговыя ядзерныя рэакцыі

§39

канспект

кантр. пыт., с. 234

Грамадазнаўства

Глабальныя праблемы грамадства

§21

С.201-209, пытанні 1,4,5

С.209, пытанне 2 (пісьмова)

Матэматыка

Паўтарэнне “Чатырохвугольнікі. Плошчы чатырохвугольнікаў”

 

Паўтарыць тэму “Чатырохвугольнікі і іх плошчы”

В.26,28

Медыцынская падрыхтоўка

Туберкулёз

§6.5

С.233-235

С.87-89

Гісторыя

Вынікі развіцця Рэспублікі Беларусь

§28

С.201, пытанні 1-4

С.201, пытанне 6 (пісьмова)

 

Чацвер (07.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Беларуская літаратура

 Асэнсаванне ў сучаснай прозе стасункаў повязі часоў

 С.254-257

 С.257, пытанні 7

 Буклет па  творах сучасных празаікаў

Нямецкая мова

Цярпімасць і павага – якасць нацыянальнага характару беларусаў. Гаварэнне (дыялагічнае маўленне)

С.258-263

Пр.1 (е), с.260

Пр.1 (ф)(2), с.263

Беларуская мова

Канструкцыі з чужой мовай

§21

Пр.216 (пабудаваць схемы з простай мовай)

Скласці схему-алгарытм “Знакі прыпынку пры простай мове”

Хімія

Агульныя хімічныя ўласцівасці металаў

§50

§50, адказаць на пытанні 1-2

С.249, заданні 5,6

 

Пятніца (08.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Фізіка

Ядзерны рэактар. Рэакцыі ядзернага сінтэзу

§40.41

Канспект

кантр. пыт., с. 243

Біялогія

Рацыянальнае прыродакарыстанне. Запаведныя справы і ахова прыроды

§51-52

§51, адказаць на пытанні 1-3, с.230

С.230, заданне 5

Хімія

Агульныя спосабы атрымання металаў. Прымяненне металаў і сплаваў 

§52

§52, прааналізаваць матэрыял табліцы 24 (с.254), табліцы 25 (с.256)

Запоўніць табліцу “Прымяненне сплаваў металаў”:

Сплаў

Састаў

Прымяненне

Гісторыя

Фарміраванне біпалернага свету

§27

С.213-220, пытанні 1,3,4

С.220, пытанне 2 (пісьмова)

Арганізацыя індывідуальнага навучання вучняў

(11.05-15.05.2020)

XІ клас

Панядзелак (11.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Інфарматыка

Разнавіднасці электронных камунікацый. Меры бяспекі і правілы этыкету пры зносінах у сетцы Інтэрнэт

§19

§19

Адк. на пыт.

Біялогія

Запаведная справа і ахова прыроды

§51, 53

С.233-234

Саставіць пытанні для віктарыны па тэме “Белавежская пушча – нацыянальны парк Беларусі”

Матэматыка

Паўтарэнне. Раўшэнне задач на тэму  “Ступень з рацыянальным паказчыкам”

Паўтарыць п.1.8-1.9

Варыянт29

Варыянт30

Дапрызыўная падрыхтоўка

Ваенная тапаграфія. Арыентаванне на мясцовасці без карты

§33

§33

 

Беларуская літаратура

 Асэнсаванне ў сучаснай прозе стасункаў  повязі часоў і пакаленняў

 С.245-257

 Ідэна-мастацкі аналіз твора І.Чыгрынава “Вяртанне да віны”

 Стварэнне рэкламнага роліка на твор І.Чыгрынава “Вяртанне да віны”  

Нямецкая мова

Звычкі і стэрыатыпы. Гаварэнне (дыялагічнае маўленне)

С.263-265

Пр.2 (б), с.264

Пр.2 (е), с.265

 

Аўторак (12.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Руская літаратура

Русская  литература

конца 20-начала21века

С.301-306

Прочитать  по  выбору произведение адного из авторов: Л.Леонидова, Т.Толстой, В.Полевина

С.313.  Вопрос 3

Руская мова

Употребление дефиса, кавычек

§30-31

упр. 249, 250

Упр. 251

Нямецкая мова

Міжнароднае супрацоўніцтва. Чытанне

С.270-272

С.271, пр. 1(б)

С.272, пр. 1 (е)

Матэматыка

Паўтарэнне. Раўшэнне задач на тэму  “Ступень з рацыянальным паказчыкам”

Паўтарыць п.1.8-1.9

Варыянт 29

Варыянт 30

 

 

Серада (13.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Астраномія

 

Раздзелы VI-VIII

Раздзелы VI-VIII

 

Фізіка

Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па тэме “Квантавая фізіка”

§29-42

паўтарэнне

паўтарэнне

Матэматыка

Паўтарэнне. Рашэнне задач на тэму “Аб’ёмы цел”

Паўтарыць §1-4, раздзел 2

Варыянт 31

Варыянт 32

Медыцынская падрыхтоўка

Паражэнне скурных покрываў. Крывяныя інфекцыі

§6.6; 6.7

С.235-241

Сшытак для практычных работ 11 клас

Заданні: Паражэнне скурных покрываў. Крывяныя інфекцыі

https://media.aversev.by

 

 

Чацвер (14.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Беларуская літаратура

  Асноўныя тэндэнцыі ў развіцці беларускай драматургіі 

 С.258-269

 С.270, пытанні 6

Вусны водгук на прагледжаны спектакль па сучаснай п’есе

Нямецкая мова

Міжнародныя арганізацыі і іх задачы. Гаварэнне (дыялагічнае маўленне)

С.272-274

С.273, пр.2 (а)

С.274, пр. 2 (с)

Беларуская мова

Канструкцыі з чужой мовай

§21

Пр.201

 Пр.202

Хімія

Будова знешніх электронных абалонак атамаў металаў

§53-54

§53, заданне 3 (а)

§54, заданне 2, 4(а)

 

Пятніца (15.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Фізіка

Элементарныя часціцы і іх узаемадзеянні

§43-44

Канспект

кантр. пытанні

Біялогія

Эвалюцыя арганічнага свету

§25-52

§25-52, паўтарыць матэрыял

 

Хімія

Характарыстыка злучэнняў шчолачных, магнію, алюмінію. Жорсткасць вады

§53-54

§53, заданне 3 (б)

§54, заданне 4(б)

Матэматыка

Паўтарэнне. Рашэнне задач на тэму “Аб’ёмы цел”

Паўтарыць §1-4, раздзел 2

Варыянт 31

Варыянт 32

 

Арганізацыя індывідуальнага навучання вучняў

(18.05-22.05.2020)

XІ клас

Панядзелак (18.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Інфарматыка

Мультымедыа на вэб-старонках. Распрацоўка вэб-сайта

§5.4

 

Адк. на пыт.

Біялогія

Арганізм і асяроддзе. Паўтарэнне

§2-7

§2-7

Запісаць 10 тэставых пытанняў па тэме

Беларуская літаратура

Пошукі і наватарства ў сучаснай беларускай драматургіі 

 С.258-287

 С.287, пытанні 2

Распрацоўка эскізаў, касцюмаў, грыму, дэкарацый спектакля

Нямецкая мова

Міжнароднае супрацоўніцтва  з рознымі краінамі свету. Гаварэнне (дыялагічнае маўленне)

С.283-286

Пр.3 (е), с.283

Пр.3 (х), с.286

Аўторак (19.05.2020)

Руская літаратура

Русская  литература

конца 20-начала 21 века

С. 301-313

Прочитать Б. Якимов «Елка для матери»

 

Руская мова

Пунктуация в предложениях, содержащих конструкцию с (как)

§32, упр. 252

упр. 253

упр. 255

Нямецкая мова

Еўрапейскі саюз – міжнародная арганізацыя. Чытанне

ЮНЭСКА і сусветная культурная спадчына. Чытанне

С.287-292

С.291, пр.5 (а)

 

Серада (20.05.2020)

Астраномія

Вячэрнія вясеннія назіранні

 

Назіранне фазы Месяца і планет простым вокам і ў бінокль (тэлескоп)

 

Медыцынская падрыхтоўка

Гельмінтозы

§6.8

С.241-244

Сшытак для практычных работ 11 клас

Заданні:Гельмінтозы

https://media.aversev.by

Чацвер (21.05.2020)

Беларуская літаратура

Асноўныя тэндэнцыі ў развіцці беларускай драматургіі 

А.Петрашкевіча “Меч Рагвалода”

Ідэйна-мастацкі аналіз  п’есы А.Петрашкевіча “Меч Рагвалода”

Напісанне рэмарак да адной са сцэн п’есы  А.Петрашкевіча “Меч Рагвалода” 

Нямецкая мова

Міжнародны дзень талерантнасці. Чытанне

С.292

С.292, пр. 5 (б)

 

Беларуская мова

Падагульненне  і сістэматызацыя вувучанага

§21

Пр. 230, 231(табліца)

 Пр.228

Хімія

Жалеза. Карозія жалеза

§55

§55 заданне 1

 

Пятніца (22.05.2020)

Фізіка

Сучасная прыродазнаўчая карціна свету

§45

§45

 

Біялогія

Від і папуляцыя. Паўтарэнне

§11-12

§11-12

Саставіць схему “Крытэрыі віду”

Хімія

Значэнне металаў Вгрупы і іх злучэнняў

§55

§55

Саставіць схему “Прамысловае значэнне металаў В-групы”

 

Ещё в этом разделе