5 класс

Арганізацыя індывідуальнага навучання вучняў

(04.05-08.05.2020)

V клас

Панядзелак (04.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Руская літаратура

С. Тургенев. Рассказ «Муму»

с.100 - 104

Ответить на вопросы 8, 10, 11 на с. 102

Выполнить задание 3 или 7 на с. 104 (по выбору)

Руская мова

Синонимы в тексте

§20 (выучить правило на с. 103, с. 105 рубрика «Обратите внимание!»)

упр.197 (устно), упр.201 (письменно)

§20.Мини-сочинение «Весна в парке (в лесу)»

Гісторыя

Заваяванне Рымам Міжземнамор’я

§20

С.84-87, пытанні 1,3,4

С.87, пытанне 2 (пісьмова)

Матэматыка

Аб’ём. Адзінкі вымярэння аб’ёму

§18

№378 (а), №388 (б), №389 (а)

№400 (а,в)

 

Аўторак (05.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Матэматыка

Аб’ём. Адзінкі вымярэння аб’ёму

§18

№394, №395

№403

Беларуская мова

Амонімы. Агульнаўжывальныя  словы і словы абмежаванага ўжытку

§27-28

С.210, (растлумачыць адрозненне агульнаўжывальных  слоў і слоў абмежаванага ўжытку)

С.211(1 абзац)  

Мастацтва

Наш дом – наш свет

§31

§31

 

Нямецкая мова

Тэлебачанне: за і супраць. Успрыманне і разуменне мовы на слых

С.94-96

С.95, пр.1 (с-ф)

С.96, пр.1 (х)

Беларуская літаратура

У.Караткевіч “Былі ў мяне мядзведзі”

Прачытаць с.129-143

Вызначыць час, месца дзеяння, пазнаёміцца з літаратурнымі героямі

Падрыхтаваць разгорнутае паведамленне пра першую сустрэчу Сяргея з Бурыкам

 

Серада (06.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Руская літаратура

Кавказ в жизни и творчестве Л.Н. Толстого. Рассказ «Кавказский пленник» (глава 1)

с. 105 - 117

Задание 3 на с. 123

Прочитать главы 2 - 6 рассказа. Выполнить задание 1 на с. 107, задания 4, 5 на с. 123

Матэматыка

Паўтарэнне вывучанага матэрыялу па тэмах “Сярэдняе арыфметычнае”, “Дыяграмы”

§18, прыклад рашэння задачы 2, с.138

№396, 397

№407

Руская мова

Антонимы. Словарь антонимов

§21(выучить правило на с. 107)

Упр. 207, упр. 209, упр. 210 (устно), упр. 215 (задание с QR-кодом)

§21. Упр. 212

Гісторыя

Зямельныя і ваенныя рэформы ў Рыме

§21

С.88-91, пытанні 2,3

С.91, пытанне 4 (пісьмова)

 

Чацвер (07.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Беларуская мова

Агульнаўжывальныя  словы і словы абмежаванага ўжытку

§28 (прафесійныя словы, тэрміны)

Пр.214 (выпісаць прафесійны словы), пр.215 ( у якой прафесіі ўжываюцца прафесійныя словы)

Пр.217 (І абзац)  

Матэматыка

Паўтарэнне вывучанага матэрыялу па тэмах “Сярэдняе арыфметычнае”, “Дыяграмы”

§18

С.163, №37

С.164, №40

№398 (а)

Беларуская літаратура

У.Караткевіч “Былі ў мяне мядзведзі”

Прачытаць с.143-151,

Пераказ эпізода. які запомніўся 

 Вывучыць на памяць урывак тэксу (пачатак раздзела “як Мішка трапіў на вайсковую службу і да слоў: “І пах ад іх ішоў далёка-далёка, праз лес, праз балота, да самае лесавое дарогі”

Руская мова

Исконно русские и заимствованные слова

§22 (ознакомиться с правилом на с. 111, с. 112 рубрика «Обратите внимание!»)

Упр. 218

Упр. 221

§22. Упр. 223

Нямецкая мова

Тэлебачанне ў іншых краінах. Гаварэнне (дыялагічнае маўленне)

С.96-98

С.98, пр.1 (і-к)

С.100, пр.2 (ф)

 

Пятніца (08.05.2020)

 

 

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Нямецкая мова

Тэлебачанне ў нашай сям’і. Тэлевізійная праграма на сёння. Пісьмовае маўленне

С.100-103

С.101-103, пр.3 (с-е)

С.103, пр.3 (ф)

Матэматыка

Паўтарэнне вывучанага матэрыялу па тэмах “Паралелепіпед”, “Аб’ём”

 

С.173,№9

С.173, №13

№405

Беларуская мова

Устарэлыя словы і неалагізмы   ўжытку

§29-30 

Пр.225, 224 Пр.214 (выпісаць прафесійны словы), 215 ( у якой прафесіі ўжываюцца прафесійныя словы)

С.222, пр.230 (знайсці неалагізмы) 

 

Арганізацыя індывідуальнага навучання вучняў

(11.05-15.05.2020)

V клас

Панядзелак (11.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Матэматыка

Паўтарэнне вывучанага. Прымяненне ўласцівасцей арыфметычных дзеянняў для рацыянальных вылічэнняў з натуральнымі і дробавымі лікамі

Задачы для паўтарэння

С. 150, № 2, 5 - 8

С. 150, № 10 - 11

 

Аўторак (12.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Матэматыка

Паўтарэнне вывучанага. Прымяненне ўласцівасцей арыфметычных дзеянняў для рацыянальных вылічэнняў з натуральнымі і дробавымі лікамі

Задачы для паўтарэння

С. 150, № 2, 5 - 8

С. 150, № 10 - 11

Беларуская мова

 Запазычаныя словы ў беларускай мове

 §32. С.116

 Пр.234 (уставіць запазычаныя словы), 235

пр.237

Нямецкая мова

Тэлепраграма на сёння. Пісьмовае маўленне

С.102-103

С.102-103, пр.3 (е)

С.103, пр.3 (ф)

Беларуская літаратура

Разгорнуты адказ на пытанне з элементамі характарыстыкі літаратурнага героя

 С.124-126

 Падрыхтоўка да разгорнутага адказу  “Дружба Сяргея з Бурыкам”

 Падрыхтаваць  вуснае сачыненне “Мой дамашні сябар”  

 

Серада (13.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Матэматыка

Паўтарэнне вывучанага. Прымяненне ўласцівасцей арыфметычных дзеянняў для рацыянальных вылічэнняў з натуральнымі і дробавымі лікамі

Задачы для паўтарэння

С. 150, № 2, 5 - 8

С. 150, № 10 - 11

 

 Чацвер (14.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Нямецкая мова

Любімыя тэлеперадачы. Гаварэнне (маналагічнае маўленне)

С.105-108

С.107, пр.2 (д)

С.108, пр. 2 (е)

Беларуская літаратура

М. Лынькоў “Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў”

Прачытаць “Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў”  

 Пераказ эпізода. які запомніўся 

  Падрыхтаваць паведамленне пра Мішкава дзяцінства

Матэматыка

Паўтарэнне прымяненне НАК і НАД для скарачэння  дробаў і прывядзенне дробаў да агульнага назоўніка

Задачы для паўтарэння

С. 151, № 18 – 19,

С. 152, 25 – 27

С. 152, № 28

С. 153, № 34

Беларуская мова

Паняцце пра фразеалагізмы

§32

 Пр.241, 244  

Пр.246

 

Пятніца (15.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Нямецкая мова

Пазнавальныя перадачы. Успрыманне і разуменне мовы на слых

С.109

С.109, пр. 2(х)

С.109, пр.2 (е)

Матэматыка

М. Лынькоў “Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў”

Прачытаць “Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў”  

 Пераказ эпізода. які запомніўся 

  Падрыхтаваць паведамленне пра Мішкава дзяцінства

Беларуская мова

 Пераклад з рускай мовы на беларускую

   Пр.239

 Перакласці тэкст на беларускую мову “Мелодыя”

Адрэагаваць і запісаць тэкст перакладу 

Арганізацыя індывідуальнага навучання вучняў

(18.05-22.05.2020)

V клас

Панядзелак (18.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Матэматыка

Паўтарэнне. Прымяненне НАК і НАД для скарачэння  дробаў і прывядзенне дробаў да агульнага назоўніка

Задачы для паўтарэння

С. 169 № 1, 5

С. 155, № 50

Аўторак (19.05.2020)

Матэматыка

Прымяненне дзялення натуральных лікаў з астачай для запісу няправільнага дробу ў выглядзе змешанага ліку

§5

Задачы для праверкі ведаў

№30-32

С.32, №83-85

Беларуская мова

Фразеалагізмы, роля іх у маўленні

§32

Пр.243, 245  

Пр.248

Нямецкая мова

Калі і колькі можна глядзець тэлевізар? Гаварэнне (дыялагічнае маўленне)

С.104-105

С.105, пр.1 (в)

С.105 пр.1 (д)

Беларуская літаратура

М. Лынькоў “Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў”

 С.124-126

Падрабязны аналіз падзей, адлюстраваныыых у аповесці -казцы.

Пераказаць адзін з камічных эпізодаў  

Серада (20.05.2020)

Матэматыка

Прымяненне дзялення натуральных лікаў з астачай для запісу няправільнага дробу ў выглядзе змешанага ліку

§5

Задачы для праверкі ведаў

№30-32

С.32, №83-85

Чацвер (21.05.2020)

Нямецкая мова

Рэкамендую паглядзець… Чытанне

С.106-108

С.107, пр.2 (д)

С.108 пр.2 (е)

Беларуская літаратура

М. Лынькоў “Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў”

С.129-169  

 Вуснае разважанне пра далейшы лёс герояў 

Падрыхтаваць вуснае сачыненне-разважанне прановыя прыгоды герояў пасля вайны

Матэматыка

Прымяненне дзялення натуральных лікаў з астачай для запісу няправільнага дробу ў выглядзе змешанага ліку

§5

Задачы для праверкі ведаў

№30-32

С.32, №83-85

Беларуская мова

 Падагульненне  і сістэматызацыя вувучанага па раздзеле “Лексіка. Фразеалогія”

С. 124 (кантрольны пытанні і заданні)

 Пр.250, 251 (дапісаць радкі верша)

Пр.253

Пятніца (22.05.2020)

Нямецкая мова

Рэклама на тэлебачанні. Гаварэнне (дыялагічнае маўленне)

С.110-112

С.110, пр.3 (в)

С.111-112, пр.3 (д)

Матэматыка

Рашэнне задач на “суму і рознасць” для натуральных і дробавых значэнняў велічынь

Задачы для паўтарэння

 

С.154, №47, 48

С.155, №56

Беларуская мова

Падагульненне  і сістэматызацыя вувучанага за год

§1-12 (паўтарыць)

 Пр.258  

Пр.257 (размясціць часткі тэксту так, каб атрымалася апавяданне)

 

 

 

Ещё в этом разделе