6 класс

Арганізацыя індывідуальнага навучання вучняў

(04.05-08.05.2020)

VI клас

Панядзелак (04.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Беларуская літаратура

Янка Маўр “Багіра”

С.263-271

С.263-271, прачытаць

С.230-242, прачытаць і адказаць на пытанні 1-3 (с.251)

Беларуская мова

Падагульненне сістэматызацыя вывучанага па тэме “Лічэбнік”

§43-49, паўтарыць правіла

С. 188-189, выканаць заданні 1-10

Падрыхтаваць вуснае паведамленне пра лічэбнік

Матэматыка

Фігуры, сіметрычныя адносна прамой

Раздзел 6 §5

№99, 102 (а-в)

№111

Нямецкая мова

Жывёльны свет нашай планеты. Знікаючыя жывёлы. Гаварэнне (дыялагічнае маўленне)

С.206-210

С.207, пр.2 (е-ф)

С.210, пр.3 (д)

Біялогія

Сезонныя змяненні экасістэмы

§25-26

§25-26, адказаць на пытанні 1-4

Скласці 5 ланцужкоў харчавання; скласці 10 пытанняў для віктарыны

Гісторыя

Вайна і ваенная справа. Знешняя палітыка ВКЛ

§10

С.88-98, пытанні 1-3

С.98, пытанні 6,7 (пісьмова)

 

Аўторак (05.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Руская літаратура

Способы создания образов главных героев повести. Мастерство Горького в создании характеров героев

с.122-136

Ознакомиться с иллюстрациями Б.А. Дехтерева к повести «Детство»

Написать план характеристики бабушки, ответить на вопросы 3-5 (с. 136)

Матэматыка

Фігуры, сіметрычныя адносна прамой

Раздзел 6 §5

№103 (а,б)

№104

№110

Руская мова

Имя числительное как часть речи. Разряды числительных по значению

§61,62 (выучить правила параграфов)

Упр. 423 (устно), 424 (устно), 425, 426

Упр. 429 (мини-сочинение «Жизнь современного школьника»)

Мастацтва

Камп’ютарнае мастацтва

§31-33

С.117-123

 

 

Серада (06.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Беларуская літаратура

Янка Маўр “Багіра”. Кампазіцыя літаратурнага твора

С.252-254

С.252-254, прачытаць, канспект

Намаляваць малюнак свайго хатняга сябра (кошку, сабаку ці іншую жывёлу)

Беларуская мова

Займеннік як часціна мовы

§50, вывучыць правіла

Пр.336(пісьмова), пр. 335(вусна)

§50, пр.340

Нямецкая мова

Чырвоная Кніга ў Беларусі і Германіі. Чытанне

С.211-212

С.212, пр.4 (д-е)

С.212, пр.4 (ф)

Матэматыка

Фігуры, сіметрычныя адносна прамой

Раздзел 6 §5

№105-106

№109 (а,б)

Руская мова

Разряды имен числительных по составу и их правописание. правописание имён числительных. Морфологический разбор имени числительного

§63, 68

Упр. 431 – 433, 435, 436 (выписать словосочетания с числительными)

§63. Упр. 434

§68. Упр. 436 (списать первый абзац, выполнить морфологический разбор числительного ста двадцати)

 

Чацвер (07.05.2020)

 

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Руская літаратура

В.О. Богомолов. Повесть «Иван»

с. 137 - 186

Ответить на вопросы 1 -3 (с. 156)

Подготовить выразительное чтение описания природы в повести, определить их роль в тексте

Матэматыка

Дзесятковыя дробы

Раздзел 1 §4

№103, 105 (а)

№112

Беларуская мова

Беларуская мова

Змяненне займеннікаў. Асабовыя займеннікі

§53, вывучыць правіла

Пр. 353(пісьмова), пр. 347(вусна)

 

Пятніца (08.05.2020)

 

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Інфарматыка

Вывучэнне і змяненне гатовых праграм

§19

 

С.130, адказаць на пытанні

Гісторыя

Іран і Сярэдняя Азія

§26

С.158-164, пытанні 3-4

С.164, пытанне 4 (пісьмова)

Руская мова

Количественные числительные

§64

Упр. 438 (1), 439, 441

§64. Упр. 440

Матэматыка

Дзесятковыя дробы

Раздзел 1 §6-8

№191, 256,320

№344 (а,б)

Нямецкая мова

Ахова жывёл. Клопат аб прыродзе. Гаварэнне (дыялагічнае маўленне)

С.217-220

С.217-218, пр.3

С.220, пр.5 (с)

 

Арганізацыя індывідуальнага навучання вучняў

(11.05-15.05.2020)

VI клас

Панядзелак (11.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Беларуская літаратура

Якуб Колас “Конь і сабака”

С.272-273

С.272-273, вывучыць на памяць

Вывучыць байку на памяць

Беларуская мова

Прыналежныя займеннікі, іх ужыванне і правапіс

§53, с. 205-207, паўтарыць правіла

Пр. 357(вусна), пр. 358(пісьмова)

Пр. 53, пр. 359

Матэматыка

Паўтарэнне. Працэнты і прапорцыі

Раздзел 2, § 1-8

Выканаць тэст (С.149 - 150)

§2, № 98

Нямецкая мова

Накірункі свету. Успрыманне і разуменне мовы на слых

С.228-230

С.229, пр.2 (б-с)

С.230, пр.2 (д)

Біялогія

Чалавек – частка прыроды

§27

§27, адказаць на пытанні 1-3

Скласці меню на 1 дзень для дзіцяці 12 гадоў, улічваючы правілы здаровага харчавання

 

Аўторак (12.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Матэматыка

Паўтарэнне. Працэнты і прапорцыі

Раздзел 2, § 1-8

 

§3,№ 145

 

Серада (13.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Беларуская літаратура

Алесь Звонак “Гарбуз”

С.273-274

С.273-274, прачытаць

Падрыхтаваць выразнае чытанне байкі “Гарбуз”

Беларуская мова

 

 

Пр.50-53, паўтарыць

 

Нямецкая мова

Мяжа дзяржаў на карце. Гаварэнне (дыялагічнае маўленне)

С.231-232

С.232, пр.3 (с)

С.232, пр.3 (д)

Матэматыка

Паўтарэнне. Працэнты і прапорцыі

Раздзел 2, § 1-8

Выканаць тэст (С. 149 - 150)

§ 4, № 164

 

Чацвер (14.05.2020)

 

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Матэматыка

Паўтарэнне. Працэнты і прапорцыі

Раздзел 2, §1-8

 

§ 5, № 226

Беларуская мова

Указальныя займеннікі, іх змяненне, утварэнне і правапіс

§53, с. 208, вывучыць правіла

Пр. 364(пісьмова), пр. 365(вусна)

§53, пр.366

 

Пятніца (15.05.2020) 

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Інфарматыка

Выкарыстанне дапаможных алгарытмаў

§20

 

Адказаць на пытанні

Матэматыка

Паўтарэнне. Мноства

Раздзел 3, § 1-5.

Выканаць тэст (С. 177)

§2, № 48

Нямецкая мова

Геаграфічнае становішча Беларусі. Гаварэнне (маналагічнае маўленне)

С.233-234

С.234, пр.3 (ф)

С.233-234

Арганізацыя індывідуальнага навучання вучняў

(18.05-22.05.2020)

VI клас

Панядзелак (18.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Матэматыка

Паўтарэнне. Рацыянальныя лікі

 

Раздзел 4, § 1-9

 

§ 6, № 183-184,

§ 8, № 249-250,

§ 9, № 298

§10. Тэст для самаправеркі

§ 8, № 281,

§ 9, № 306

Нямецкая мова

Геаграфічнае становішча Германіі. Чытанне

С.231-232

С.232 пр.3 (с)

С.232 пр. 3(д)

Біялогія

Ахова жывой прыроды

§29

§29

Запісаць назвы рэдкіх раслін і жывёл Беларусі, апісаць адзін з відаў (на выбар)

Аўторак (19.05.2020)

Матэматыка

Паўтарэнне. Рацыянальныя лікі

 

Раздзел 4, § 1-9

 

§ 6, № 183-184,

§ 8, № 249-250,

§ 9, № 298

§10. Тэст для самаправеркі

§ 8, № 281,

§ 9, № 306

Серада (20.05.2020)

Нямецкая мова

Сімвалы Германіі. Чытанне

С.237-238

 

С.237-238, паставіць пытанні

Матэматыка

Паўтарэнне. Рацыянальныя лікі

 

Раздзел 4, § 1-9

 

§ 6, № 183-184,

§ 8, № 249-250,

§ 9, № 298

§10. Тэст для самаправеркі

§ 8, № 281,

§ 9, № 306

Чацвер (21.05.2020)

Матэматыка

Паўтарэнне. Рацыянальныя лікі

 

Раздзел 4, § 1-9

 

§ 6, № 183-184,

§ 8, № 249-250,

§ 9, № 298

§10. Тэст для самаправеркі

§ 8, № 281,

§ 9, № 306

Пятніца (22.05.2020)

Інфарматыка

Паняцце сеткі Інтэрнэт. Сэрвісы сеткі Інтэрнэт

§ 21

 

Адк. на пыт.

Матэматыка

Паўтарэнне. Рацыянальныя лікі

 

Раздзел 4, § 1-9

 

§ 6, № 183-184,

§ 8, № 249-250,

§ 9, № 298

§10. Тэст для самаправеркі

§ 8, № 281,

§ 9, № 306

Нямецкая мова

Сімвалы Беларусі. Чытанне

С.238-239

С.239 пр.1 (е)

С.239 пр.1 (ф)

 

 

 

Ещё в этом разделе