7 класс

Арганізацыя індывідуальнага навучання вучняў

(04.05-08.05.2020)

VII клас

Панядзелак (04.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Нямецкая мова

Попыт і прапанова. Пакупкі ў магазіне. Гаварэнне (дыялагічнае маўленне)

С.233-236

С.234, пр.2 (а)

С.236, пр.3 (с)

Матэматыка

Рашэнне сістэм лінейных ураўненняў з дзвюма пераменнымі спосабам складання і падстаноўкі

§23-24

№4.92-4.95

№4.116-4.122

Руская літаратура

Антуан де Сент-Экзюпери “Маленький принц”

С.187-234

С.187-210, прочитать

С.210-220, прочитать, с.189 вопрос 1, 2

Руская мова

Союз как часть речи. Разряды союзов

Пр. 57, (прочитать и изучить правила)

Упр. 447(устно), упр.448 (письменно)

Упр.450 (абзацы 1и 2)

Гісторыя

Кітай

§28

С.196-201, пытанні 1-2,4

С.201, пытанне 3 (пісьмова)

 

Аўторак (05.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Беларуская літаратура

 Змітрок Бядуля “Шчасце не ў золаце”

С.162-163 (прачытаці і адказаць на пытанні)

 С.163. заданні 3

С.163, заданне 2 (трэнажор па творы)

Мастацтва

Своеасаблівасць тэхнік манументальнага жывапісу

§30

С.165-169

 

Матэматыка

Рашэнне сістэм лінейных ураўненняў з дзвюма пераменнымі спосабам складання і падстаноўкі

§23-24

№4.92-4.95

№4.116-4.122

Беларуская мова

Правапіс часціц. Марфалагічны разбор

§45, знаёмства з разборам часціц

 

 Пр.327 (растлумачыць правапіс часціц)

Пр.328 (уставіць прапушчаныя літары)

 

Серада (06.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Хімія

Састаў малекулы вады. Значэнне вады ў прыродзе

§25

§25, адказаць на пытанні 1-3 (вусна)

Скласці схему “Значэнне вады ў прыродзе і жыццё чалавека”, заданне 5,10 (пісьмова)

Матэматыка

Рашэнне сістэм лінейных ураўненняў з дзвюма пераменнымі спосабам складання і падстаноўкі

§23-24

№4.92-4.95

№4.116-4.122

Беларуская мова

Часціны не, ні, іх адрозненне

§46, схема пр.336   часціц

 

 Пр.334 (выпісаць сказы ў адпаведнасці са значэннем) 

Пр.337 (выбраць з дужак не ці ні)

Руская мова

Правописание союзов. Употребление союзов в речи

Пр. 58, 59, прочитать и изучить правила

Упр. 451(устно),

упр.461(письменно)

 

Упр.466

Біялогія

Вырошчванне раслін

§45

§45, адказаць на пытанні

Запоўніць табліцу “Спосабы захворвання ўраджаю”

 

Чацвер (07.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Біялогія

Ахова раслін. Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па главе “Разнастайнасць пакрытанасенных раслін”

§46

§46, адказаць на пытанні

Скласці схему “Ахоўваемыя тэрыторыі”; скласці сінквейн “Ахова прыроды”

Фізіка

Магутнасць. Адзінкі магутнасці

§38

пр.19(1,2), с.143

пр.19(1,2), с.143

Матэматыка

Задачы на пабудову

§30

№270-273

№274-275

Нямецкая мова

Выбар неабходнага размеру. Купля і абмен тавара. Гаварэнне (дыялагічнае маўленне)

С.236-238

С.237, пр.4 (б-с)

С.238, пр.5 (ф)

Беларуская літаратура

Максім Танк “Дрэвы паміраюць”

 Выразнае чытанне  верша “Дрэвы паміраюць”, назіранне за мовай твора

 Чытанне артыкула “Падтэкст у паэтычным творы”

Вывучыць на памяць Максім Танк “Дрэвы паміраюць”

Інфарматыка

Стварэнне і рэдагаванне вектарнага відарыса. Абводка і заліўка

§24.3

§24.3, канспект

С.153, адказаць на пытанні

 

Пятніца (08.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Гісторыя

Спробы палітычных рэформаў у Рэчы Паспалітай

§27

С.181-186, пытанні 2,4

С.186, пытанне 3 (пісьмова)

Нямецкая мова

Спісак пакупак. Цяжкасці выбара. Мадальны дзеяслоў sollen

С.240-243

С.240, пр.7 

С.243, пр.9 (д)

Фізіка

Рашэнне задач па тэме “Магутнасць”

 

пр.19(3,4), с.143

пр.19(3,4), с.143

Матэматыка

Задачы на пабудову

§30

№270-273

№274-275

Арганізацыя індывідуальнага навучання вучняў

(11.05-15.05.2020)

VII клас

Панядзелак (04.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Нямецкая мова

Спісак пакупак. Мадальны дзеяслоў sollen

С.239-241

С.240, пр.7

С.241, пр.9

Матэматыка

Рашэнне задач з дапамогай сістэм лінейных ураўненняў

§25 с.291-294

№№4.139-4.142

№4.167-4.171

Руская літаратура

Антуан де Сент-Экзюпери “Маленький принц”. Ироническое изображение носителей тобщественных пороков

С.187-234

С.219-234, прочитать

С. 233(от слов «Это, по-моему, самое…» и до слов «…напишите мне, что он вернулся») выучить наизусть

Руская мова

Обобщение изученного о союзе. Морфологический разбор союза

Пр. 60, (прочитать и изучить правила)

Упр.465(устно), упр.470(письменно). Ответить на вопросы рубрики “Проверяем себя” (с. 265)

Упр.471

 

 

Аўторак (12.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Беларуская літаратура

Мастацкая літаратура і навука. Цётка. “Шануйце роднае слова”

С.168-171 (прачытаць і адказаць на пытанні)

С.170-171, заданне 2

С.163, заданне 3

Матэматыка

Рашэнне задач з дапамогай сістэм лінейных ураўненняў

§25 с.291-294

№4.139-4.142

№4.167-4.171

Беларуская мова

Правапіс не (ня), ні з рознымі часцінамі мовы

§47, с.232 

 

Пр.343, 344 

Пр.349

 

Серада (13.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Хімія

Хімічныя ўласцівасці вады: узвемадзяленне вады

§26

§26, пытанні 1-3 (вусна)

С.166, заданні 5-7

Матэматыка

Рашэнне задач з дапамогай сістэм лінейных ураўненняў

§25 с.291-294

№№4.139-4.142

№№4.167-4.171

Беларуская мова

 Выклічнік як часціна мовы

§49, 50

 

Пр.356, 360

Пр.364

Руская мова

Частица как часть речи. Разряды частиц

Упр.61, прочитать и изучить правила

 

Упр. 473(устно),

Упр.478(письменно)

 

Упр.479

Біялогія

Ахова раслін

§46

С.226-228, паўтарыць §41-45

Запоўніць табліцу:

1.ахоўваемая тэрыторыя

2.статус

3.характарыстыка

 

Чацвер (14.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Біялогія

Агульная характарыстыка раслін

 

Паўтарыць матэрыял  §41-45

 

Фізіка

Кінетычная энергія

§39

Пр.20(1), с.146

Пр.20(1), с.146

Матэматыка

Геаметрычнае месца пунктаў

§31 с.161-164

№276-277

№278-280

Нямецкая мова

Цяжкасці выбара. Чытанне

С.242-244

С.243, пр.9 (д)

С.244, пр.3 (е)

Беларуская літаратура

 Цётка. “Шануйце роднае слова”

С.171, пытанне 3

Падрыхтоўка тэзісаў па артыкуле. Цётка. “Шануйце роднае слова”

Прачытаць урывак з нарыса У.Караткевіча “Зямля пад белымі крыламі” (“Вёска, о родная вёска!”)

Інфарматыка

Стварэнне і рэдагаванне вектарнага відарыса. Работа з колерам

§24.4

 

Канспект

 

Пятніца (15.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Нямецкая мова

Месца для пакупак. Успрыманне і разуменне мовы на слых

С.244-246

С.245, пр.11 (в)

С.246, пр.11 (с)

Фізіка

Патэнцыяльная энергія

§40,41

Пр.21(5), с.152

Пр.21(5), с.152

Матэматыка

Геаметрычнае месца пунктаў

§31 с.161-164

№276-277

№278-280

Арганізацыя індывідуальнага навучання вучняў

(18.05-22.05.2020)

VII клас 

Панядзелак (18.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Нямецкая мова

Пакупкі ва ўнівермагу. Гаварэнне (дыялагічнае маўленне)

С.250-251

С.250, пр.2 (а)

С.251, пр.2 (в)

Аўторак (19.05.2020)

Беларуская літаратура

У. Караткевіч “Зямля пад белымі крыламі”

С.172-177

Мастацкі пераказ першага раздзела

Прачытаць с.177-187

Беларуская мова

Дэфіс у выклічніках  

§50

 

Пр.362, 363   

Пр.364

Серада (20.05.2020)

Хімія

Узаемадзеянне кіслот і шчолачаў як прыклад рэакцыі абмену

§27

 

§27, саставіць 2 ураўненні рэакцый абмену

 

Заданні 5,7

Беларуская мова

Пераход слоў з адной часціны мовы ў іншую

§51, пр.366

 

Пр.367,368

Пр.369 (1-3)

Біялогія

Грыбы. Лішайнікі. Паўтарэнне

§12-15

§12-15 (паўтарыць матэрыял)

Скласці крыжаванку па тэме з 15 слоў

Чацвер (21.05.2020)

Біялогія

Споравыя расліны. Паўтарэнне

§19-21

§19-21

Скласці слоўнік з тэрмінаў дадзенай тэмы

Фізіка

Рашэнне задач па тэме “Кінетычная энергія і патэнцыяльная энергія”

§39-41

пр.21(3,4), с.152    

пр.21(3,4), с.152

Нямецкая мова

Аддзелы ва ўнівермагу. Успрыманне і разуменне мовы на слых

С.251-252

С.251, пр.2 (д)

С.252, пр.2 (е)

Беларуская літаратура

У. Караткевіч “Зямля пад белымі крыламі”

 С.187-200

Вызначэнне адрозненняў у паказе жыцця ў мастацкай і публіцыстычнай літаратуры

Прачытаць урывак з  твора Л.Дайнекі  “Меч князя Вячкі”

Інфарматыка

Аперацыі над аб’ектамі вектарнага відарыса

§ 25

 

Адк. на пыт.

Пятніца (22.05.2020)

Нямецкая мова

Магазіны ў Германіі і Беларусі. Чытанне

С.253-255

С.253, пр.4 (а-в)

С.255, пр.4 (д)

Фізіка

Закон захавання механічнай энергіі

§42

пр.22(1),с.156

пр.22(1),с.156

 

 

Ещё в этом разделе