8 класс

Арганізацыя індывідуальнага навучання вучняў

(04.05-08.05.2020)

VIII клас

Панядзелак (04.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Хімія

Аднародныя і неаднародныя сумесі рэчываў і іх выкарыстанне

§46

§46, прааналізаваць матэрыял табліцы 9 (с.201), табліцы 10 С.202

Скласці схему “Класіфікацыя сумесей”, заданне 9

Нямецкая мова

Здаровае харчаванне. Гаварэнне (дыялагічнае маўленне)

С.216-217

С.216, пр.1 (а) 

С.217, пр.1 (е)

Фізіка

Рашэнне задач па тэме “Лінзы. Аптычная сіла лінзы”

 

пр. 25(2), с.147

пр. 25(2), с.147

Матэматыка 

Уласцівасці і графік функцыі

§17

№4.11-4.13, пытанні 1-2

№4.32

Біялогія

Сельскагаспадарчыя жывёлы

§61

§61, адказаць на пытанні 1-4

Скласці схему “Галіны жывёлагадоўлі”

 

Аўторак (05.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Гісторыя

Мусульманскі свет

§27

С.167-172, пытанні 1,4

С.172, пытанне 2 (пісьмова)

Беларуская літаратура

А.Куляшоў “Маці”

С.232-236

Пра жанр балады ў беларускай літаратуры (с.232)

С.235, заданне 4

Інфарматыка

Калонкі ў тэставым дакуменце

§21.2

С.118, пытанні 1-4

 

Матэматыка

Уласцівасці і графік функцыі

§17

№4.19-4.20

№4.36-4.37

Нямецкая мова

Харчаванне ў школьнай сталовай. Гаварэнне (дыялагічнае маўленне)

С.218-220

С.219, пр.2 (д) 

С.219, пр.2 (е-ф) 

Беларуская мова

Сказы з адасобленымі ўдакладняльнымі акалічнасцямі, знакі прыпынку пры іх

§ 51

Пр.366 (развіць сказы ўдакладняльнымі акалічнасцямі)

Пр.372. (выпісаць сказы ўскладненай будовы)

 

Серада (06.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Мастацтва

Архітэктура і манументальны жывапіс

§32

С.170-177

 

Нямецкая мова

Ежа павінна быць смачнай і карыснай. Чытанне

С.220-223

С.221, пр.3 (д-ф) 

С.223, пр.6 (д)

Матэматыка

Вуглы, утвораныя хордамі, сякучымі і датычнымі

§28

№401 (а), 405, 408

№401 (б)

Руская літаратура

Ю.П.Казаков

 

Прочитать «Голубое и зелёное»

С.280, ответить на вопросы 7,9

Руская мова

Обособленные члены предложения со значением уточнения  и пояснения

С.202-206

§39, упр. 352 (устно), 354 (устно)

Упр.357

Гісторыя

Падзеі Першай сусветнай вайны на беларускіх землях

§27

С.124-131, пытанні 1,3

С.131, пытанне 5 (пісьмова)

 

Чацвер (07.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Біялогія

Роля млекакормячых у прыродзе і жыцці чалавека

§62

§62, скласці схему “Роля млекакормячых у прыродзе і жыцці чалавека”

Скласці схему “Мерапрыемствы па ахове млекакормячых”

Хімія

Растворы. Вада – універсальны растваральнік. Будова малекул вады

§47

§47, адказаць на пытанні 1-4, с.209

Запісаць азначэнні паняццяў “раствор”, “растваральнік”, пытанне 5,7

Матэматыка

Вуглы, утвораныя хордамі, сякучымі і датычнымі

§28

№401 (а), 405

№408

Фізіка

Рашэнне задач па тэме “Пабудаванне відарысаў у лінзах”

 

пр.26(3),с.151

пр.26(3),с.151

 

Пятніца (08.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Беларуская мова

Сказы з адасобленымі ўдакладняльнымі акалічнасцямі, знакі прыпынку пры іх

§ 51

Пр.366 (развіць сказы ўдакладняльнымі акалічнасцямі)

Пр.пр.372. ( выпісаць сказы ўскладненай будовы)

Руская мова

Присоединительные члены предложения

С.207-208

Упр.362 (устно)

Упр.363-364 (устно)

Упр.365

Матэматыка

Уласцівасці і графік функцыі

§18

№4.51-4.53

№4.60-4.61

Руская літаратура

Ю.П.Казаков

 

Анализ рассказа «Голубое и зелёное»

Прочитать рассказ «Когда в доме одиноко»

 

Арганізацыя індывідуальнага навучання вучняў

(11.05-15.05.2020)

VIII клас

Панядзелак (11.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Хімія

Растварэнне цвёрдых, вадкіх і газападобных рэчываў у вадзе

§48

С.214, пытанні 3,4,6

С.214, пытанні 2,8, 10 (вусна)

Нямецкая мова

Нямецкія нацыянальныя стравы. Чытанне

С.221

С.221, пр.3 (д)

С.221, пр. 3 (е)

Фізіка

Вока як аптычная сістэма. Дэфекты зроку. Акуляры

§39, 40

кантр.пыт.,с.153,с.155

кантр.пыт.,с.153,с.155

Матэматыка 

Уласцівасці і графік функцыі y =|x|

§19

№ 4.66-4.67

№4.77

Біялогія

Экалагічныя групы жывёл. Водныя і сінантропныя жывёлы

§64

С.229, адказаць на пытанні 1-4

Скласці 10 пытанняў па тэме з 3 варыянтамі адказаў (тэст)

 

Аўторак (12.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Беларуская літаратура

Кандрат Крапіва “Дыпламаваны баран”

С.238-239

Выразнае чытанне байкі “Дыпламаваны баран”, азнаямленне з артыкулам “Байка”

Вывучыць на памяць байку “Дыпламаваны баран”

Інфарматыка

Табліцы. Стварэнне і фарматаванне табліц

§22

 

Адк. на пытанні

Матэматыка

Вуглы, утвораныя хордамі, сякучымі і датычнымі

§28

№ 404, 407

№ 405

Нямецкая мова

Стравы беларускай кухні. Гаварэнне (дыялагічнае маўленне)

С.223-224

С.223, пр.7

С.224, пр. 7 (с)

Беларуская мова

Сказы з адасобленымі ўдакладняльнымі акалічнасцямі, знакі прыпынку пры іх

§51

Пр.376 (пераклад з рускай на беларусскую мову)

Адрэагаваць і запісаць тэкст перакладу

 

Серада (13.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Нямецкая мова

Традыцыйны сняданак, абед і вячэра ў Германіі. Чытанне

С.224-225

С.225, пр. 8 (в)

С.225, пр.8 (с)

Матэматыка

Уласцівасці і графік функцыі y =|x|

§19

№ 4.71 (а, б)

№ 4.80 (а)

Руская літаратура

Любовь как открытие мира в рассказе Ю.П. Казакова. Смысл названия. Лиризм рассказа

Рассказ Ю.П. Казакова «Голубое и зеленое»

Ответы на вопросы 1-5, с. 280

Вопрос 6, с 280

Руская мова

Вводные слова, словосочетания, предложения

§40, упр. 367

упр. 368 (1,2,3)

упр. 370 (1,3)

 

Чацвер (14.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Біялогія

Агульныя прыметы хордавых жывёл

 

Паўтарыць матэрыял §30-61

 

Хімія

Якасныя і колькасныя характарыстыкі саставу раствораў

§49

§49, пытанні 1-3 (вусна)

С.220, заданне 7,9

Матэматыка

Уласцівасць адрэзкаў хорд і датычных

§ 29

№ 414, 416

№ 415

Фізіка

Распрацоўка праектнага задання на выбар па тэме “Светлавыя з’явы”

 

с.156

с.156

 

Пятніца (15.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Руская мова

Любовь как открытие мира в рассказе Ю.П. Казакова. Смысл названия. Лиризм рассказа

Рассказ Ю.П. Казакова «Голубое и зеленое»

Ответы на вопросы 1-5, с. 280

Вопрос 6, с 280

Матэматыка

Уласцівасці і графік функцыі y =

§20

№. 4.87-4.88

№ 4.106

Руская літаратура

К. Саймак «Когда в доме одиноко»

Рассказ «Когда в доме одиноко»

Прочитать рассказ «Когда в доме одиноко»

Вопрос 1, с.301

Арганізацыя індывідуальнага навучання вучняў

(18.05-22.05.2020)

VIII клас

Панядзелак (18.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Хімія

Масавая доля растворанага рэчыва

§50

§50, заданні 2,4,5

Заданні 1, 6-7

Нямецкая мова

Традыцыйны снядак, абед, вячэра ў Германіі. Гаварэнне (маналагічнае маўленне)

С.227-228

С.228, пр.10 (в)

С.227, пр. 10 (а)

Фізіка

Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па тэме “Светлавыя з’явы”

§32-40

§32-40

 

Матэматыка 

Уласцівасці і графік функцыі y =

§20

№ 4.96-4.98

№ 4.110-4.112

Біялогія

Узаемадзеянне чалавека і жывёл

§65

§65, адказаць на пытанні 1-3

Саставіць схему “Формы ўздзеяння чалавека на жывёл”

Аўторак (19.05.2020)

Беларуская літаратура

 Янка Купала “Паўлінка”

 С.243-264

Прачытаць І акт п’есы

Падрыхтаваць паведамленне “Як ставіцца Паўлінка да сваіх бацькоў?”

Інфарматыка

Устаўка сімвалаў і формул. Ілюстраванне тэкставага дакумента

§ 23-24

 

Адк. на пыт.

Матэматыка

Паўтарэнне. Акружнасць

Глава 4, § 25-29

С. 191, № 1-5 (а)

§29, № 420

Нямецкая мова

Рэцыпты кулінарнай кнігі. Чытанне

С.229-230

С.231, пр.1 (с)

С.231, пр. 1 (е)

Беларуская мова

Сказы з  параўнальнымі зваротамі

§ 52, с.262.265

Пр.383 (скласці тэкст з фразеалагічным зваротам) 

Пр.389

Серада (20.05.2020)

Нямецкая мова

Розныя краіны – розныя кухні. Чытанне

С.232

С.232, пр.2 (с)

С.232, пр.2 (д), запоўніць табліцу

Матэматыка

Уласцівасці і графік функцыі y =

§20

№ 4.96-4.98

№ 4.110-4.112

Руская літаратура

К. Воробьев «Убиты под Москвой»

Рассказ «Убиты под Москвой»

Прочитать рассказ

 

Руская мова

Знаки препинания при вводных и вставных конструкциях

§40, упр. 373, 374

упр. 375, 376

упр. 378

Чацвер (21.05.2020)

Біялогія

Ахова жывёл

§66

§66

Саставіць 10 пытання на Чырвонай Кнізе Рэспублікі Беларусь

Хімія

Малярная канцэнтрацыя растворанага рэчыва

§51

§51, заданні 1-2

Заданні 3-4, 6

Матэматыка

Паўтарэнне. Плошчы многавугольнікаў

Глава 2

§ 17, № 238

§17, № 239

Пятніца (22.05.2020)

Руская мова

Обращение и знаки препинания при нем

§41, упр. 385

упр. 386, 387

упр. 388

Матэматыка

Паўтарэнне. Функцыі і іх уласцівасці

§17-20

№ 4.101

С. 230, “Я правяраю свае веды”

Руская літаратура

К. Воробьев «Убиты под Москвой»

Анализ рассказа «Убиты под Москвой»

Анализ рассказа «Убиты под Москвой»

 

Ещё в этом разделе