9 класс

Арганізацыя індывідуальнага навучання вучняў

(04.05-08.05.2020)

IX клас

Панядзелак (04.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Грамадазнаўства

Субкультура  і контркультура

§21

С.189-196, пытанні 1-2

С.196, пытанне 3 (пісьмова)

Беларуская літаратура

І.Шамякін “Непаўторная вясна”

С.205-219

 

С.218, заданне10

Падрыхтаваць паведамленне “Маральна-этычныя праблемы ў творы”

Матэматыка

Паўтарэнне “Рацыянальныя выразы”

§1,с.10-14

С.278, №142-148

С.279,№150-153

Нямецкая мова

Змяненні клімата: прычыны і наступствы. Гаварэнне (дыялагічнае маўленне)

С.228-230

Пр.1(д), с.229

Пр.1(б), с.228

Беларуская мова

 Цытаты,  іхафармленне на пісьме

§35, пр.245 (паведамленне па табліцы)

Пр.254 (складанне плана тэксту)

Падрыхтаваць выступленне”Як трэба правільна рэагаваць на крыўдныя словы?”

 

 

Аўторак (05.05.2020)

Вучэбны прадмет

 

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Інфарматыка

Мадэліванне ў задачы выбару размяшчэння

§23

§23

 

Матэматыка

Паўтарэнне “Рацыянальныя выразы”

§1,с.10-14

С.278, №142-148

С.279,№150-153

Руская літаратура

Поэзия второй половины ХХ века

С.256-269

С.256-269

С.269-270, выучить стих наизусть (по выбору)

Руская мова

Эпиграф. Знаки препинания при цитировании

§38

Упр.347-350 (устно)

Упр.353

Нямецкая мова

Надвор’е і клімат у Германіі. Чытанне

Надвор’е і клімат  у Беларусі. Чытанне

С.230-233

Пр.2 (б), с.230

Пр.2 (д), с.231

 

Серада (06.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Матэматыка

Паўтарэнне “Рацыянальныя выразы”

§1,с.10-14

С.278, №142-148

С.279,№150-153

Хімія

Значэнні металаў

§47

§47, адказаць на пытанні 1,3 (вусна)

Запоўніць табліцу: 1.аксіды; 2.гідраксіды;

назва злучэння:

састаў, будова:

фізічныя ўласцівасці:

атрыманне:

ужыванне:

Фізіка

Кінетычная энергія. Поўная энергія сістэмы цел

§35

 

пр.28(1),с.172

пр.28(1),с.172

Беларуская мова

 Эпіграф

§36

Пр.261 (аналіз лінгвістычнага тэкстутэксту)

 С.184, пр.263

Беларуская літаратура

 Янка Брыль “Memento mori”

Пазнаёміцца з асобай аўтара, прачытаць апавяданне “Memento mori”

 С.219-227, заданне 9

С.224, заданне 6, с.227, заданне 7

Біялогія

Будова мочавыдзяляльнай сістэмы. Будова нефрона. Утварэнне мачы

§40-41

§40-41, адказаць на пытанні 1-3 (вусна)

С.164, пытанні 4-5

 

Чацвер (07.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Нямецкая мова

Прагноз надвор’я на нядзелю. Чытанне

С.232-235

Пр.3(а), с.232

Пр.4 (с), с.233

Матэматыка

Паўтарэнне “Суадносіны ў прамавугольным трохвугольніку”

Паўтарыць тэму “Суадносіны ў прамавугольным трохвугольніку”

Выпісаць асноўныя формулы па тэме (матэрыял падручніка)

 

Грамадазнаўства

Культурная разнастайнасць і дыялог культур

§22

С.197-206, пытанні 1-3

С.206, пытанне 4 (пісьмова)

Фізіка

Рашэнне задач па тэме “Кінетычная і патэнцыяльная энергія цела”

 

пр.28(3),с.172

пр.28(3),с.172

Гісторыя

Кітай у 1945-1978 гадах

§40

С.209-213, пытанні 1-3

С.213, пытанне 4 (пісьмова)

 

Пятніца (08.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Біялогія

Рэгуляцыя мочаўтварэння. Гігіена мочавыдзяляльнай сістэмы

§42

С.170, адказаць на ключавыя пытанні

Скласці памятку с.170, пытанне 5

Хімія

Злучэнні металаў

§47,48

С.225-227, паўтарыць матэрыял §47

Скласці схему “Хімічныя ўласцівасці солей”, заданне 4 (с.231)

Руская мова

Синтаксический разбор предложений с прямой речью

С.206

Упр.355

Составить сочинение – рассуждение «Что значит быть милосердным»

Гісторыя

Кітайская Народная Рэспубліка

§41

С.213-217, пытанні 1,3,5

С.217, пытанне 4 (пісьмова)

Матэматыка

Паўтарэнне “Суадносіны ў прамавугольным трохвугольніку”

Паўтарыць тэму “Суадносіны ў прамавугольным трохвугольніку”

Выпісаць асноўныя формулы па тэме (матэрыял падручніка)

 

Арганізацыя індывідуальнага навучання вучняў

(11.05-15.05.2020)

IX клас

Панядзелак (11.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Беларуская літаратура

У.Караткевіч “Дзікае паляванне караля Стаха”

С.228-246

Змест аповесці прачытаць 

Характарыстыка вобразаў Андрэя Беларэцкага і Надзеі Яноўскай

Матэматыка

Паўтарэнне. Упісаныя і апісаныя акружнасці

§8-11 (Г9)

№88-98

С.94 №1-5

Нямецкая мова

Культурны дасуг. Гаварэнне (маналагічнае маўленне)

С.240-242

С.241, пр.2 (е)

С.242, пр.2 (д)

Беларуская мова

Сінтаксіс як раздзел граматыкі

Паўт. § 8-9

Пр.264 (закончыць выказванне). Пр.265, 266

Пр.269 (скласці па схеме сказы)

 

Аўторак (12.05.2020)

Вучэбны прадмет

 

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Інфарматыка

Мадэліраванне сродкамі тэкставага працэсара

§ 25

 

Канспект

Матэматыка

Паўтарэнне Упісаныя і апісаныя акружнасці

§8-11 (Г9)

№88-98

С.94 №1-5

Руская літаратура

Борис Васильев, биография. История создания повести «А зори здесь тихие…»

с. 271-274

Прочитать повесть «А зори здесь тихие…»

Вопросы с. 278

Руская мова

Синтаксический разбор предложений с прямой речью

с. 206 (порядок и образец разбора)

упр. 362 (4)

упр. 358

Нямецкая мова

Свабодны час нямецкай моладзі. Гаварэнне (дыялагічнае маўленне)

С.242-245

С.243, пр. 2 (а)

С.244, пр. 2 (е)

 

 

Серада (13.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Матэматыка

Паўтарэнне. Дробава рацыянальныя ўраўненні і няроўнасці

§10-13 (А9)

С.292№285-293

№ 294-296

Хімія

Солі металаў

§48

§48

§48, заданні 6-8

Фізіка

Закон захавання энергіі

§36

 

Пр.29(1),с.176

Пр.29(1),с.176

Беларуская мова

Сінтаксіс як раздзел граматыкі 

Паўт.§ 10-14

Пр.273 (запоўніць схему), пр.275

Пр.274

Беларуская літаратура

У.Караткевіч “Дзікае паляванне караля Стаха”

Паглыбленне паняцця пра жанр аповесці

 

Прагляд фрагментаў мастацкага фільма“Дзікае паляванне караля Стаха” 

Прачытаць раздзелы 7-11 аповесці “Дзікае паляванне караля Стаха”

Біялогія

Будова і функцыя скуры

§43

§43, адказаць на ключавыя пытанні

Саставіць і запоўніць табліцу “Будова і функцыя скуры”

 

Чацвер (14.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Нямецкая мова

Віды заняткаў у свабодны час. Пісьмо

Перавагі ў сферы дасуга. Гаварэнне (дыялагічнае маўленне)

С.245-247

С.246, пр. 1(б)

С.247, пр.2 (в)

Матэматыка

Паўтарэнне. Дробава рацыянальныя ўраўненні і няроўнасці

§10-13 (А9)

С.292, №285-293

№ 294-296

Фізіка

Рашэнне задач па тэме “Закон захавання энергіі”

 

Пр.29(2),с.176

Пр.29(2),с.176

 

Пятніца (15.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Біялогія

Уплыў фактараў асяроддзя і ладу жыцця на здароўе скуры

§45

§45, адказаць на пытанні 1-3

Саставіць памятку “Гігіена скуры”

Хімія

Знаходжанне металаў у прыродзе. Біялогічная роля металаў

§49

§49

Саставіць кластар “Роля металаў”

Руская мова

Обобщение изученного о видах чужой речи

С.208 (проверяем себя)

Упр. 360

Упр. 362 (2)

Матэматыка

Паўтарэнне. Дробава рацыянальныя ўраўненні і няроўнасці

§10-13 (А9)

С.292, №285-293

№ 294-296

Арганізацыя індывідуальнага навучання вучняў

(18.05-22.05.2020)

IX клас 

Панядзелак (18.05.2020)

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбны матэрыял

Заданне для самастойнай работы

Праверачнае заданне

Беларуская літаратура

У.Караткевіч “Дзікае паляванне караля Стаха”

  Раздзел 17

Складанне дыялогаў “Таямніцы балотных Ялін”

 Міні-сачыненне “Тэма кахання ў аповесці “Дзікае паляванне караля Стаха”

Нямецкая мова

Планаванне свабоднага часу. Чытанне

С.262-263

С.262, пр.1 (ф)

С.263, пр.1 (г)

Беларуская мова

Узаемасувязь сінтаксісу, лексікі, марфалогіі

§15-24(паўтарыць)

Пр.275 (падрыхтаваць паведамленне), пр.278 (пабудаваць схемы сказаў)

Пр.279 (скласці па схеме сказы)

Аўторак (19.05.2020)

Інфарматыка

Знаёмства з 3D-рэдактарам

§ 26

 

Канспект

Руская літаратура

В.М. Шукшин

Прочитать повесть «Обида»

с. 280-284

Выполнить задание 3 с. 283

Руская мова

Жанры речи: реферат

§39, упр. 385

упр. 363,364

упр. 370 (написать реферат на тему: «Речевой этикет сегодня»

Нямецкая мова

Я выбіраю музей. Чытанне

С.264-266

С.264, пр. 1 (б)

 

Серада (20.05.2020)

Хімія

Хімічныя спосабы атрымання металаў з іх прыродных злучэнняў

§50

§50 заданні 1-2

Заданні 3,5,7

Беларуская мова

 Сінтаксіс як раздзел граматыкі 

Паўт.§ 10-14

Пр.273(запоўніць схему), пр.275

 Пр.274

Беларуская літаратура

 Я. Янішчыц. Тэма кахання ў лірыцы

 С.250-259

 

Мультымедыйная экскурсія па родных мясцінах паэтэсы 

Вывучыць верш “Ты пакліч мяня. Пазаві…”

Біялогія

Органы размнажэння. Палавыя клеткі

§46-47

С.188, адказаць на пытанні 1-2, 4-5

С.192, пытанне 3

Чацвер (21.05.2020)

Нямецкая мова

Тэатры ў Германіі. Чытанне. Тэатральнае жыццё ў Беларусі. Чытанне

С.268-270

С.269 пр.3 (б)

С.269 пр.3 (е)

Пятніца (22.05.2020)

Біялогія

Вышэйшая нервовая дзейнасць. Сон і здольнасць бачыць сны

§48-49

С.199, пытанні 1,4

С.201, пытанні 2,4

Хімія

Паняцце аб электролізе расплаваў солей бескіслародных кіслот. Выкарыстанне электролізу

§51

§51, заданні 1,3

Заданні 2,4,6

Руская мова

Знаки препинания и их роль

§40, упр. 372

упр. 373, 374

упр. 377

 

 

 

 

Ещё в этом разделе